Mitä logistiikka on ja missä sitä tehdään?

Mitä logistiikka on ja missä sitä tehdään? Monesti potentiaalisen asiakkaan kanssa keskustellessa törmää seuraavaan ajatusmaailmaan. Useasti ajatellaan, ettei juuri meillä tehdä logistiikkaa, koska meillä ei […]

Varaston automatisaatio

Mitä on varaston automatisointi ja mitä hyötyjä tai haittoja automatisaatio saattaa pitää sisällään? Avataan hieman pelottavan kokoista sanaa ”automaatio”. Automaatio käsitteenä pitää sisällään niin varastoinnin, […]

Kehitysprojektin takaisinmaksuajan ei tarvitse olla vuosia!

Kehitysprojektin takaisinmaksuajan ei tarvitse olla vuosia! Kun puhutaan kehittämisestä, monesti mietitään pitkää takaisinmaksuaikaa. Kehittämisen ei kuitenkaan tarvitse olla pitkässä puussa. Se voi olla myös käytännönläheistä […]

ziirto.com - ERP WMS määrittely logistiikan kehittäminen

WMS speksaus – mitä se tarkoittaa?

WMS speksaus – mitä se tarkoittaa? Warehouse management system eli varastonhallintajärjestelmä, niin kuin kaikki muutkin tietojärjestelmät, pitää määritellä tarkkaan ennen hankintapäätöksen tekemistä. Koska monissa tarjolla […]

Ziirto.com-Logistiikan-tehokkuuden-mittaaminen

Miten mahdollistetaan onnistunut kehitysprojekti?

Miten mahdollistetaan onnistunut kehitysprojekti?  Hyvin yleisesti kuvitellaan, että asettamalla tavoitteet mille tahansa tekemiselle, varmistetaan maaliin pääsy. Näinhän se ei tosi elämässä mene.  Sovitaan yhteisesti projektin kohde ja laajuus. ”Myydään” projekti […]

ziirto.com - logistiikan kehittäminen

Inventointi. Miksi sen pitää aina olla niin vaikeaa?

Inventointi. Miksi sen pitää aina olla niin vaikeaa? Kirjanpitolain mukaan yrityksen vaihto-omaisuuden arvo on ilmoitettava tilikauden päätteeksi (kirjanpitolain 5 luvun 6 §:n ensimmäinen momentti). Selkokielellä […]

ziirto.com - logistiikan kehittäminen layout tuotannon kehittäminen

Askarruttaako ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen?

Askarruttaako ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen? Me Ziirtolaiset teemme logistiikan ja tuotannon kehitysprojekteja erittäin käytännön läheisesti, tuottamalla asiakkaallemme konkreettisia kehitysideoita toiminnan kehittämiseksi. Törmäämme usein asiakkaan kertomaan siitä, […]

ziirto.com - logistiikan kehittäminen tehtäväanalytiikka

Työntutkimuksesta tehtäväanalytiikkaan

Työntutkimuksesta tehtäväanalytiikkaan Tiedätkö, kuinka paljon aikaa yrityksissä kuluu erilaisiin työvaiheisiin ja prosesseihin tai paljonko niihin tulisi varata aikaa? Entä tiedätkö, mitä eri vaiheissa tapahtuu? Voitaisiinko […]

ziirto.com - ERP WMS määrittely logistiikan kehittäminen

Liian usein järjestelmän ehdoilla

Liian usein järjestelmän ehdoilla Tietojärjestelmän tehtävänä pitäisi olla prosessien helpottaminen, rutiineista huolehtiminen ja laadun varmistaminen. Jokaisella yrityksellä on omat prosessit ja ne ovat osa kilpauluetua […]