Tehtäväanalytiikka
Tehtäväanalytiikka jatkaa siitä, mihin ammattitaidon ja kokemuksen tuoma tieto päättyy.

Kartoituksen ja tehtäväanalytiikan avulla tutkitaan konkreettisesti työn etenemistä, työtapoja ja työvälineiden käyttöä.

Tiimille, työtehtävälle tai koko toiminnolle

Tehtäväanalytiikka tehdään yhden tiimin tai työtehtävän sisällä, tai se voidaan ulottaa koskemaan vaikkapa koko logistiikkatoimintoa. Laajimmillaan Tehtäväanalytiikka voi olla taustaselvitys, jonka pohjalta rakennetaan kaikki logistiikka – tällöin tulokset kertovat esimerkiksi mitä resursseja tarvitaan ja mitä perehdytyksen kannattaisi sisältää.

Miksi yrityksemme tarvitsee tehtäväanalytiikkaa?

Tarve tutkimukselle saattaa syntyä työntekijöiden antaman palautteen pohjalta tai heränneestä epäilystä pullonkaulan olemassaolosta. Jos haaveissa on varastoautomaation hankinta, tulisi ensin selvittää, mitä ihmiset ovat tähän saakka tehneet.

Työntutkimus voi toimia myös esiselvityksenä sille, kuinka suuri osa logistiikkatoiminnoista kannattaa tuottaa sisäisesti ja missä voidaan hyötyä ulkoistuksesta, alihankinnasta tai automaatiosta.

Tehtäväanalytiikka kertoo konkreettisesti:

  • Mihin työaika käytetään
  • Millaisia vaiheita yhden toimenpiteen (esim. kuorman pakkaus) loppuun saattamiseksi vaaditaan
  • Mikä työvaiheista on erityistä huolellisuutta vaativa tai jopa työturvallisuusriski
  • Onko eri työntekijöiden välillä paljon poikkeavia työtapoja ja kuvaa, mikä näistä on tehokkain ja turvallisin
  • Onko jokin työvaihe kokoaan tarpeeton
  • Millainen kokonaisresurssi on optimaalinen
  • Voidaanko kohteessa hyödyntää automaatiota tai robotiikkaa

Tehtäväanalytiikka on kustannustehokas tapa kehittää logistiikkaa tietoon perustuen.

Haluatko saada varmuuden, että prossesit toimivat?

Me käymme toivomasi prosessin vaihe vaiheelta ja tuotamme ehdotuksen siitä, miten sen tulisi järjestää – tehokkuus ja työturvallisuus huomioiden.

Seuraava Ziirtosi?

Lähetä soittopyyntö tai ota yhteyttä.

Olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.